روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

موهات

‎۹۷

موهای مشکیتو دوس دارم

بعد که جوگندمی و دو رنگ شد رو دوس دارم

سفید یکدستت رو عاشقم

فقط کچل نشو لطفا!

موافقین ۲۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۰۳
ار کیده