روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

بعضی انسان‌ها

به عده‌ای دیگر از انسان‌ها

انسان‌های دیگری را یادآور می‌شوند

 

آن‌ها که به یاد آورده‌اند، غمگین‌اند

آن‌ها که یادآور شده‌اند، بی‌خبر

 

آن‌هایی هم که در یاد آمده‌اند

به احتمال زیاد، در شهری دور

هیچ چیزی را به یاد نمی‌آورند...!

یاشار کمال

 

 

موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۰۹
ار کیده