روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بشکن خود را که بت شکستن این است
بگذر ز خودی؛ ز قید رستن این است

در گوشه ی خاطر عزیزان جا کن
در مذهب ما، گوشه نشستن این است

آخرین مطالب

حال خوش

‎۹۷
 

یک اتفاق خوب که بیافتد، همین حالا...

ربه کا...؟ چرا نمیاد؟ نکنه تو راه بارون خورده باشه؟ نکنه گمش کرده باشن؟ نکنه اومده، نبودیم، غصه دار برگشته؟ نکنه پستچی دیدتش گفته وای چه گوگولیه،‌ برای خودش برش داشته،‌ نکنه نتونسته پیدام کنه تو این شهر به این بزرگی، نکنه اصلا دلش نخواد بیاد خونه ما... نکنه ... دلم شورشو میزنه ...

۹۷/۰۲/۰۵
ار کیده