روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بشکن خود را که بت شکستن این است
بگذر ز خودی؛ ز قید رستن این است

در گوشه ی خاطر عزیزان جا کن
در مذهب ما، گوشه نشستن این است

آخرین مطالب

خب من در نهایت به هیچ کس این سریال رو پیشنهاد نمیکنم.

مگه این که کسی بخواد اعصابش خرد و با روح و روانش بازی شه. همین...


پ.ن: حالمو خراب کرد‌.. 

۹۷/۰۱/۳۰
ار کیده