(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده
(: روزهای رنگی من

بسم الله الرحمن الرحیم

من؟ یه رویاپردازم!
مینویسم‌ که شناخته بشم، میخونم که بشناسم. فقط همین.

بایگانی

یه خوشی خیلی کوچولو

‎۹۷ فروردين ۲۱

بوی خوش سونای خشک... :)

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۲۱
ار کیده