روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی من

بسم الله الرحمن الرحیم

من؟ یه رویاپردازم!
مینویسم‌ که شناخته بشم، میخونم که بشناسم. فقط همین.

اسکار ۲۰۱۸

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۰۷ ق.ظ

گیرمو دل تورو

"شکل آب" جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۸ رو گرفت و کارگردانش "گیرمو دل تورو" جایزه بهترین کارگردانی. موسیقی متنش هم جایزه بهترین موسیقی متن رو برد!

قرار بود در مورد" شکل آب" مفصل بنویسم. یادم نرفته ؛)

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۴
ار کیده

شکل آب

فیلم