روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

*عکس بالا، مثل حال و هوای خودمه. ممکنه لحظه ای عوض بشه حتی :))

آخرین مطالب

گیرمو دل تورو

"شکل آب" جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۸ رو گرفت و کارگردانش "گیرمو دل تورو" جایزه بهترین کارگردانی. موسیقی متنش هم جایزه بهترین موسیقی متن رو برد!

قرار بود در مورد" شکل آب" مفصل بنویسم. یادم نرفته ؛)

۹۶/۱۲/۱۴
ار کیده

شکل آب

فیلم