روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

مغمومانه، روی مرکز مدیریت میزنم تا رفرش شه و بلکه خبر تازه ای... 

قبلاها برای بلاگفا، گوشی هوشمند نداشتم و هر بار روشن کردن سیستم بود و انتظار شیرین باز شدن مدیریت. آن قسمتی که با رنگ قرمز تعداد کامنت های تایید نشده را نشان میداد نهایت هیجان بود!

شاید چند سال بزرگتر شده باشم، اما هنوز هم همانم، دختر عجول عاشق نامه!

موافقین ۱۲ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۲
ار کیده