روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

*عکس بالا، مثل حال و هوای خودمه. ممکنه لحظه ای عوض بشه حتی :))

آخرین مطالب

مغمومانه، روی مرکز مدیریت میزنم تا رفرش شه و بلکه خبر تازه ای... 

قبلاها برای بلاگفا، گوشی هوشمند نداشتم و هر بار روشن کردن سیستم بود و انتظار شیرین باز شدن مدیریت. آن قسمتی که با رنگ قرمز تعداد کامنت های تایید نشده را نشان میداد نهایت هیجان بود!

شاید چند سال بزرگتر شده باشم، اما هنوز هم همانم، دختر عجول عاشق نامه!

۹۶/۱۲/۱۲
ار کیده