(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

توی آموزش حیوانات خانگی، چجوری باید به طوطی یاد داد که فقط یه جای خاصی دستشویی کنه؟


مستاصلم کرده :/

۹۶/۱۲/۰۹
ار کیده

نظرات  (۲)

:)
پاسخ:
؛)
ارکیده تو مامانی؟؟؟؟؟ دختر داری؟؟؟؟؟
پاسخ:
واییییی نه تسنیم جان
به خاطر پروفایل میگی؟ کلی نوشتم!