(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

یه روی با خودم عهد کردم، سر رفتار دیگران، فکری که در موردشون میکنم و فکری که در مورد من دارن، روزم رو خراب نکنم...

چقدر سخته سر این عهد موندن!

۹۵/۱۰/۱۰
ار کیده

نظرات  (۱)

نمیشه بابا...
انسان ذاتا اجتماعیه، نظرات و افکار بقیه روش اثر میذاره، مگر اینکه خیلی تمرین کنه.
پاسخ:
حد تاثیر مهمه خب...
اگر بیش ار حد باشه خیلی آزار دهنده است