(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

احتمالا به وضعیت درس خوندن من در فرجه ی امتحانات میخندن... :|

۹۵/۱۰/۰۷
ار کیده

نظرات  (۴)

من اون تک چشمه رو دوست تر دارم ؛)

چرا مگه؟
پاسخ:
اوهوم. خندون تره :)

نمیخونم ^-^
:))
بخون جانم... بخون...
پاسخ:
:))))
نمیشه باور کن
بله نمیشه... میدونم :((
هوفففف
پاسخ:
پس همدردیم :))
۰۹ دی ۹۵ ، ۱۸:۵۷ مکاترونیک خودرو
خخخخخخخخ
چه نازنازنیندوخوشکل میخندند......