روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

چه حسی بهت دست میده وقتی ناخواسته در جریان خصوصی ترین راز زندگی یه نفر قرار میگیری؟ 

وقتی باید در اون راستا کاری هم انجام بدی...

۹۵/۰۸/۱۸
ار کیده

نظرات  (۲)

چی بگم والا
اگه خطرناک باشه حتماً با بزرگترم مشورت میکنم
حس خطر! و مسئولیت.
پاسخ:
اوهوم...
حس خطر...