روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

تفاوت...

‎۹۵
فرقش همین جاست؛ خونه ی مامان بابا، اگه حوصله ی هیچی نداشته باشی، حداقل کارای خونه لنگ نمی شه، نهایت از تکالیف دانشگاه میمونی ولی خونه ی خودت...

پ.ن: آشپزخونه که مرتب شد، ذهنمم یکم آروم گرفت :)
۹۵/۰۸/۰۸
ار کیده

نظرات  (۱)

Bale!:)
پاسخ:
:)