روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

از بس فیلم دیدم این چند روزه، احساس پوچی می کنم...

wall-e...minions....سریال 25 قسمتی کره ای برای بار چندم!

چرا وقتی بی حوصله میشم نمیتونم کتاب بخونم؟

فکر کن! الان دوسه تا رمان تموم کرده بودم... :(

۹۵/۰۵/۱۲
ار کیده

نظرات  (۱)


باید با حوصله کتاب بخونیم...وگرنه باید چن بار بعدش بخونیم
پاسخ:
وقت بی حوصلگی باید چیکار کرد...؟