روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

دیالوگ

‎۹۵
- تو ازدواج کردی...
- آره احمقانه ست، نه؟
- تو هیچ وقت نمی خواستی دوست دختر کسی باشی و الان همسر یه نفر شدی!
- خودم هم غافلگیر شدم. اتفاقیه که افتاد...من فقط یه روز از خواب بیدار شدم و می دونستم...
- چی رو می دونستی؟
- این که هیچ وقت در مورد تو مطمئن نبودم.

500days of summer- 2009
۹۵/۰۱/۰۴
ار کیده

دیالوگ

نظرات  (۱)

باید فیلم خوبی باشه
پاسخ:
اومممم
فیلم جالبی بود، به نظرم کل فیلم برای چندتا دیالوگ ساخته شده بود :)