روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

نه گریستن برای دختر کبریت فروش

معدلت را بالا می برد

نه اشک هایی که هیچ رودخانه ای را

برای ماهی سیاه کوچولو

دریا نمی کند


معلمت نمی داند

اگر ریاضی دان بزرگی نشوی

نه چیزی از بزرگی دنیا کم می شود

نه چیزی به کوچکی اش اضافه


معلمت

چیز های زیادی نمی داند

معلمت

چیز زیادی نمی داند


نمی داند

حتی اگر چشم های سبز پدرت را به ارث نبرده باشی

نگاهت روزی جنگلی بزرگ می شود

و دختران کبریت فروش بسیاری

به شاخه هایت تاب می بندند


نمی داند

حتی اگر از اشک های مادرت چیزی نفهمی

دریایی بزرگ را روزی

ماهیان سیاه کوچک بسیاری

در چشم هایت شنا می کنند


گریه نکن دخترم!

هیچ کدام از هم کلاسی های تو مادری ندارند 

که حتی برای بیست هایشان شعری بگوید.

لیلا کردبچه

۹۴/۱۲/۲۱
ار کیده

نظرات  (۱)

شعر خیلى قشنگى بود 👌🏼
پاسخ:
ممنون :)