روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

راه های تقرب راههای تقرب به خدا به تعداد نفوس مردم است، از این رو برای هر یک از مردم، راههایی به تعداد نفوس همه ی انسانها وجود دارد. 

بیچاره کسی که از رحمت الهی، که گستره ی آن همه چیز را فراگرفته، محروم بماند.

از همه ی راهها آسانتر و نتیجه بخش تر "حسن ظن به خداوند" است، 
چرا که رفتار خداوند با بندگانش متناسب است با گمانهای آنان نسبت به وی..

بار پروردگارا ! یقین و حسن ظن به خودت را روزی ما گردان.

سلوک عرفانی در سیره ی اهل بیت علیهم السلام
عالم ربانی شیخ حسین بحرانی (ره)
۹۴/۰۷/۱۹
ار کیده