روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

آینده

‎۹۴

دیروز را یادت هست؟

من بودم و تو و فردا

امروز هر سه مان هستیم

و آرزوها در دستانمان چشمک میزند

راستی یادت هست آن وقت ها چقدر بالا بودند، بالا و بالاتر

قد می کشیدیم، با دست نشانشان میدادیم

باورت می شود

توی جیبت پر از ستاره باشد

تو که لبخند میزنی، آینده را می بینم

۹۴/۰۷/۱۵
ار کیده

نظرات  (۱)

بابا جهت دار....(چشمک با نیشی باز)
پاسخ:
D: