(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده
(: روزهای رنگی من

بسم الله الرحمن الرحیم

من؟ یه رویاپردازم!
مینویسم‌ که شناخته بشم، میخونم که بشناسم. فقط همین.

بایگانی

ارکیده فی البداهه بود، اما از همان زمان با من ماند، الهه ای بودم که ارکیده شد در پشت صفحات وبلاگ...
من؟
دخترم، زنم، جنس مونثی هستم در گیر و داد جامعه
لاک میزنم، غذا می پزم و فکر میکنم قرار است چه نقشی داشته باشم در این اجتماع...
منم مجموعه ی همه ی اینجانب ها.
می نویسم و زندگی میکنم...

اگر آمدید و خواندید، قدمتان روی چشم. نظرتان هم روشنایی این خانه مجازی...