روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

تصمیم

‎۹۷

بعد از گرفتن یه تصمیم سخت و شاید یه ریسک بزرگ، باید خوشحال باشیم؟

اگه تا دیروز فقط نقاط مثبت توی ذهنم رژه میرفت، الان فقط خطرشو میبینم با دلشوره و اضطرابی که به دندونم زده...

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۱۹
ار کیده