روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

خب من در نهایت به هیچ کس این سریال رو پیشنهاد نمیکنم.

مگه این که کسی بخواد اعصابش خرد و با روح و روانش بازی شه. همین...


پ.ن: حالمو خراب کرد‌.. 

موافقین ۲ مخالفین ۱ ۹۷/۰۱/۳۰
ار کیده