(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

از خودم ناراضیم، حتی این نارضایتی به بقیه هم سرایت کرده... یه قول و قراری گذاشتم با خودم که یه علاقه و عادت رو از خودم بگیرم. برای یه مدت، که شاید دیگه عادتم نباشه تا بتونم کنترلش کنم. منظورم استفاده از نته. زمان و توجه زیادی ازم میگیره...

خیلی دوستتون دارم. کامنتا رو میبندم. ولی هستم همین دور و برها، ایمیلمم هست، حرفی بود خوشحال میشم بشنوم :)

۰۱ تیر ۹۷ ، ۰۱:۲۱
ار کیده